Blogg

Dansk lag främjar inte kvinnors frigörelse

Folketinget i Danmark beslutat om ett förbud mot täckande plagg på offentliga platser och idag har den nya lagen trätt i kraft. Bakgrunden är en lång och infekterad debatt om plagg som burka och niqab, som vissa kvinnor bär – dock inte speciellt många i Danmark. Liten förekomst av dessa plagg har förvisso inte varit ett hinder för liknande debatt även i Borås. Ni har väl inte glömt när KD lyfte precis den här frågan i Borås inför förra valrörelsen? Så, är det då inte en icke-fråga om knappt någon bär dessa plagg? Nej, det tycker jag inte. För det finns många kvinnor, i Danmark och i Borås, som täcker sitt hår med sjal. Det är inte förbjudet, men hur tror ni ett förbud mot burka påverkar den allmänna synen på personer som bär sjal? Jag tror att det skulle kunna leda till fler hatbrott mot en redan utsatt grupp.

 

Att det förekommer att kvinnor tvingas bära vissa plagg mot sin vilja är förstås fruktansvärt och något som ska bekämpas. Vi måste dock fråga oss om vi tror att det är förbud som leder till kvinnors frigörelse? Jag tror att ett förbud mot burka och niqab på offentlig plats enbart kommer isolera de få kvinnor som bär dessa plagg ännu mer – och kanske även de som bär olika former av mindre täckande sjalar. Kvinnors frigörelse i Sverige och de framsteg som skett på jämställdhetsområdet har möjliggjorts genom kvinnors kamp och organisering, inte genom att män fått bestämma över våra kroppar och kläder. Framför allt har den generella välfärden, rätten till barnomsorg, till utbildning och jobb med egen försörjning möjliggjort självständighet. Detta måste vara en möjlighet för varje kvinna som lever i Sverige. I Borås har vi därför gjort särskilda satsningar på kvinnors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, i form av något vi kallar MIA-grupper, där särskild vikt läggs vid att berätta om barnomsorg, erbjuda studier i språk och yrkeskunskaper som leder till jobb. Våra MIA-grupper är igång sedan början av året och uppskattas mycket. På våra öppna mötesplatser ordnas kvinnocaféer och de kurser i vattenvana och grunderna i simning som erbjuds enbart för kvinnor blir fulltecknade direkt. Kvinnor vill, förstås, inte isolera sig utan vara en del i samhället. Efter att ha besökt samtliga av de här verksamheterna har jag stärkts i min uppfattning att det är den här typen av insatser som lägger grunden för kvinnors självständighet, inte lagstiftning som isolerar kvinnor i sina hem. Kanske borde vi bjuda in de danska folketingspolitikerna på ett studiebesök i Borås?