Blogg

Första maj - tillsammans för jämlikhet!

Idag var vi rekordmånga i Boråsvänsterns demonstrationståg, jag hade äran att få tala både i Kinna och i Borås. Här kan du läsa mitt tal!

Kamrater, feminister och socialister, miljökämpar och antirasister, vad kan vara bättre än att tillbringa första maj med er? Vår dag att samlas i kampen för det jämlika samhället, en dag för att fira segrar vi vunnit och blicka fram mot en valrörelse som handlar om just vilket samhälle vi vill ha: ett som bygger på rädsla och egoism eller ett som solidariskt bygger jämlikhet, möjligheter för alla, inte bara för de rikaste.

 

Det är inte förbjudet att vara fattig, men det är opraktiskt.

Det är inte brottsligt att vara färgad, men man blir straffad.

Det är inte fel att vara kvinna, men det är ojämlikt.

Det är inte nödvändigt att vara ung, vit, rik och man, men det underlättar.

 

Så lyder dikten ”Jämlikhet”. Och det är på den här vetskapen, att vårt samhälle inte är jämlikt, som vi bygger vår rörelse. Under alltför lång tid har de som redan har mycket fått mer, men det är tid för förändring nu. Det är orimligt att en VD på ett svenskt storföretag tjänar 66 gånger så mycket som en undersköterska. Det är fel att föreslå höjd pensionsålder när arbetare inte klarar att jobba till 65 och det är vansinne att våra gemensamma skattepengar går till vinster i privata bolag. Vi behöver en ekonomi för alla, inte bara för några få. Vi är många som tycker så. Nu är det vår uppgift att samla alla som vill ha ett jämlikt samhälle i ett vänsteralternativ för förändring. Det är vår tur nu!

 

För några decennier sedan var Sverige världens mest jämlika land. Så är det inte längre. Vi vet att jämlika samhällen ger större frihet och mer möjligheter till alla människor. Länder som är jämlika är också bättre på att lösa större samhällsutmaningar som klimatförändringar, rasism eller en otillräcklig välfärd. Den samlade rikedomen i Sverige är större än någonsin. Trots det är det många som inte får ta del av den ekonomiska framgången. Sedan 1990-talet är Sverige ett av de länder i västvärlden där klassklyftorna ökat snabbast. En liten ekonomisk elit har dragit ifrån oss andra.

 

Nu pratar många partier om jämlikhet. Men hör ni, vi kan inte bygga jämlikhet genom att skylla på flyktingar, eller genom att sänka lönerna och höja hyrorna. Vi kan inte ställa om samhället och rädda klimatet utan att utmana de ekonomiska intressen som bygger på olje- och kolberoende. Därför går det aldrig att bygga jämlikhet tillsammans med högern. Vänsterpartiet har i budgetförhandlingar med regeringen visat vilka reformer vi tycker är viktiga; gratis medicin och glasögon till barn, investeringsstöd till hyresrätter med rimliga hyror, vänstermiljarder till kommuner och landsting. Där vi är med och styr, som i Borås, gör vi det samma varje dag: vi har drivit på för mer resurser till skolan, för mötesplatser för äldre, busskort till alla gymnasieelever och för mer föreningsbidrag till utsatta områden. Den här typen av politik för jämlikhet tänker vi fortsätta driva och vi är beredda att ingå i en regering som bedriver vänsterpolitik – men aldrig i en regering med högerpartier eller rasister. Den 9 september är en röst på Vänsterpartiet en röst för jämlikhet och din enda garant för en regering utan högerpolitik.

 

Vänsterpartiet vill bygga en stark välfärd som kan ge alla människor en bra sjukvård, skola och en trygg ålderdom. Vi bidrar alla till att göra det möjligt genom att betala skatt, och den allra största delen av staten och kommunernas inkomster kommer från skatter som betalas av människor med vanliga löner. Men vi vill också använda skatterna till att omfördela mellan rika och fattiga. Därför vill vi öka skatterna för de allra rikaste. Vi är inte, som socialdemokraterna, nöjda med att lappa och laga i ett skattesystem som är riggat för de rika.

 

Välfärdsstaten i Sverige byggdes för att samhället i grunden var orättvist – och uppgiften var att göra det mer rättvist. Idag är det, absurt nog, inte längre så. Miljardärer kan betala mindre andel i skatt än vanliga arbetare – och de kan få tillbaka enorma belopp i avdrag. Vi är det enda parti som vill ändra på det. Vi anser att välfärdsstaten ska utjämna orättvisor, och att den aldrig ska fördela pengar från folk med vanliga inkomster till rika. Pensionärer, sjuka och arbetslösa ska förstås inte betala mer skatt än de som jobbar. När de andra partierna slåss om att mest likna Prins John, då är vi stolta över att vara som Robin Hood.

 

Men den orättvisa skatten är inte pensionärernas största problem. Pensionssystemet dras idag med stora orättvisor och måste förändras så att det inte missgynnar kvinnor, låginkomsttagare och utrikesfödda. Det är dags att riva upp det och ersätta det med ett system som är rättvist. Vi behöver ett pensionssystem som garanterar att alla pensionärer har en rimlig försörjning, ett system som bygger på solidaritet. Sluta spela med pensionspengarna på börsen och höj garantipensionen, det är inte mer än rätt!

 

Att välfärden fungerar är en förutsättning för många människors frihet. Det ska gå att lita på att ditt barn möter trygghet i skolan, att du får bästa möjliga vård när du är sjuk eller att du beviljas personlig assistans om du behöver det. En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt genom skattesystemet är grunden i ett jämlikt samhälle. Den omfördelar resurser från rik till fattig. När privata företag tillåts tjäna pengar på vård, skola och omsorg sätts denna omfördelning ur spel. Det mest uppenbara problemet med att låta jakten på vinster styra välfärden är att pengar som var avsedda för välfärd, istället går till vinster åt ägarna. Våra gemensamma skattepengar går till aktieägare och riskkapitalister och det är inte okej.

 

I Borås har vi sett privatiseringarnas pris: vi har sett vad som har hänt när människors hem görs till en vara på marknaden. När 900 av allmännyttans lägenheter såldes ut till Victoria Park med löfte om guld och gröna skogar var vi det enda parti som protesterade. Nu betalar hyresgästerna priset: lägenheter utan tillräcklig uppvärmning, brist på varmvatten och uteblivet socialt engagemang i bostadsområdet är bara några exempel. Inom LSS har vi sett detsamma: när Frösunda skulle maximera sin vinst minskade personaltätheten och de boendes möjlighet att ha en aktiv fritid. De hade förstås själva inget att säga till om när deras hem lades ut till lägstbjudande!

 

I skolan betalar eleverna priset för vinstintresset, men där finns också andra problem. Hur mycket elever lär sig beror idag alltmer på vilken skola de hamnar i och vilka föräldrar de har. Dagens skolsegregation och friskolesystem hämmar möjligheten att upprätta en jämlik och sammanhållen skola. Så behöver det inte vara. Skolan och förskolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – inte cementera klassamhället. När högern vill tvinga föräldrar att välja skola till sina barn, säger vi i stället – avskaffa skolvalet helt! Se till att alla skolor är bra och att upptagningsområdena främjar integration och möten mellan barn med olika bakgrunder. Så lägger vi grunden för ett jämlikt samhälle.

 

En av våra viktigaste uppgifter är att bygga ett arbetsliv för alla. Ett arbetsliv där vi har makt och inflytande över våra jobb, där alla orkar arbeta till pensionen och inte blir utslitna i förväg. Offentlig sektor måste gå före. Inom viktiga delar av välfärden som äldreomsorg och funktionshinderverksamhet måste verksamheten fungera vardag som helg alla timmar på dygnet. Här behövs en arbetstidsförkortning som allra mest! Med kortare arbetsdag hinner du återhämta dig, risken att bli sjuk minskar samtidigt som du sannolikt orkar göra ett bättre jobb.

 

Kravet på arbetstidsförkortning är ingen ny fråga. Hur produktivitetsvinster ska tas ut, som vinster av företagsägare eller som höjda löner eller kortad arbetstid av de anställda än en maktfråga. Arbetstidsförkortning ger ökad makt och fritid åt de som jobbar. Därför vill vi påbörja övergången till sex timmars arbetsdag för alla redan efter valet. Sverige har, oavsett konjunktur, inte haft full sysselsättning på mer är 25 år. Istället har vi en allt skarpare uppdelning av människor som arbetar för mycket och människor som inte alls får jobb. Låt oss dela på jobben och låt vårt krav höras ända till Rosenbad: vi vill ha tid att leva, inte bara överleva. Vi vill ha sex timmars arbetsdag!

 

Många av det svenska samhällets största orättvisor är grundade på kön. Fortfarande, snart hundra år efter att kvinnor vunnit kampen om rösträtten, råder en uppdelning i arbetsliv och i ansvaret för hem och familj. Som ett resultat har vi kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor mindre än män i genomsnitt. Vi accepterar inte det. Vi vill inte se ännu en generation som kommer ut i livet och vänjer sig vid att män och kvinnor är olika mycket värda. Den amerikanska författaren Susan Faludi har sagt att ”Målet med feminism var aldrig att få in några kvinnliga schackpjäser på det patriarkala brädet. Det var att rita om hela spelplanen”. Jag håller med. Låt oss rita om spelplanen nu!

 

För oss är det självklart att ett jämlikt samhälle förutsätter jämställdhet mellan könen. Den ekonomiska ojämlikheten är en av orsakerna till att många kvinnor är tvingade till att stanna kvar i relationer där de misshandlas, fysiskt, psykiskt och sexuellt, ibland så allvarligt att det leder till döden. Tusentals kvinnor och barn söker skydd på landets kvinnojourer varje år. Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Att bekämpa mäns våld mot kvinnor är en av de viktigaste feministiska frågorna.

 

Sexism, sexuella trakasserier och övergrepp förekommer i alla rum och på samhällets alla arenor, mot alla sorters kvinnor. Kvinnor i kortkort, i slöja, eller i kavaj. I grund och botten handlar det om makt. När vi är i beroendeställning blir utsattheten större, men genom politiska beslut har vi all möjlighet att skapa förändring. Trygga anställningar, höjda löner och en sexualundervisning med feministiskt perspektiv är några av de förändringar som krävs. Det är hög tid att komma ifrån synsättet att mäns våld är kvinnors ansvar.

 

Det finns många som säger att klimatet är vår tids ödesfråga, men alltför ofta sägs lösningarna antingen bara vara individens ansvar eller marknadens utveckling. Vänsterpartiet ser klimatkrisen som ett resultat av ständig vinstjakt och konsumtionshets. Genom att omfördela från dem som har mest till vår gemensamma välfärd, till hållbara investeringar i infrastruktur och bostäder kan vi tillsammans ta ansvar. Vi ska använd våra gemensamma resurser rätt, AP-fonderna ska inte investera i fossikapital och politiker som veckopendlar från Sjuhärad till Stockholm ska ta tåget, inte flyga. Det är de rikaste som genom sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. Därför är det de som måste ställa om sin livsstil mest. En del av kampen för klimatet handlar om att via en miljonärsskatt dra in pengar från privat konsumtion till gemensamma klimatinvesteringar. Det är uppenbart att den som tar klimathotet på allvar måste föreslå strukturella förändringar, det blir möjligt med röd politik för grön omställning.

 

Ett jämlikt samhälle bygger på solidaritet, oavsett varifrån du kommer. Den svenska flyktingpolitiken har stramats åt hårt. Det drabbar enskilda asylsökande men även sammanhållningen i vårt land. Istället för att se möjligheten med att växa som land, har samhällsklimatet hårdnat. Rasism och avhumanisering av människor på flykt används som argument för att inskränka asylrätten. Vi vet att med rätt politik kan människor från andra länder hjälpa Sverige att lösa problemen med avfolkningshotade bygder, en åldrande befolkning och en välfärd i skriande behov av fler anställda. Vi vet också att en human asylpolitik är det enda anständiga för ett rikt land som Sverige. Därför är vi en del av den rörelse som protesterar mot varje inskränkning i asylrätten.

 

Jag tänker på er ungdomar som kom till Sverige 2015: ni har drabbats så orättvist i hanteringen av era ärenden. Åldersbedömningarna är rättsosäkra och väntetiden till beslut är oacceptabelt lång. Ni, ungdomar som bott mer än två år i Sverige har ofta lärt er bra svenska och tagit plats i samhället. Ni är en resurs för vårt land. Men nu riskerar ni att skickas tillbaka till våld och ovisshet på andra sidan jorden. Det är orimligt. Det är ovärdigt, Sverige! Vi säger: Låt de ensamkommande barnen och ungdomarna stanna. Vi kräver amnesti, nu!

 

Första maj är vår rörelses dag, men inte en dag bara för lokala eller nationella frågor. Vår solidaritet känns inte vid några nationsgränser, nej för oss är de internationella frågorna ständigt närvarande. I en jämlik värld finns inte utrymme för att förtycka folk. Idag är våra tankar hos de palestinier som lever under omänskliga förhållanden i Gaza, där obeväpnade demonstranter skjuts ihjäl av israelisk militär. Där barn med omvärldens goda minne växer upp utan tillgång till sina mänskliga rättigheter – vi låter det inte ske i tystnad, vi kräver att Sverige agerar, fördömer attackerna och ställer Israel till svars. Syrien har blivit skådeplats för en styrkemätning mellan bland andra USA och Ryssland och det är civilbefolkningen som betalar priset i form av vidriga attacker. Kurderna är ett folk som under alltför lång tid fråntagits sina rättigheter i Mellanöstern, den behandling som Nato-landet Turkiet utsatt dem för den senaste tiden är inget annat än skamlig och borde få svenska Nato-anhängare att tänka om. Sverige ska inte liera sig med dem som bryter mot folkrätten. Därför säger vi nej till svenskt Nato-medlemskap: Sverige ska vara en självständig röst för fred och mänskliga rättigheter!

 

Kamrater! Socialister, feminister, anti-rasister och miljökämpar. Det är tid för förändring. När vi går ihop och arbetar för mer resurser till välfärden, bättre arbetsvillkor och hyresrätter man har råd att bo i, då kan vi förändra verkligheten. Det vet vi. Vi har gjort det många gånger förr. Solidaritet betyder att vi står upp för varandra. De allra flesta skulle tjäna på att samhället blev mer jämlikt, skolsegregationen upphörde och arbetsmiljön blev bättre. Men då krävs det en annan politik. Låt oss tillsammans skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara de rikaste. Låt oss förändra världen. Vi kan göra det, tillsammans. För vet ni, det är vår tur nu!