Blogg

Lika lön - det borde vara självklart!

Feminism engagerar! Och trots att det då och då dyker upp personer på Twitter som menar att feminismen har gått för långt, så inser i alla fall de flesta kvinnor att det inte är så. Det finns många områden där detta kan föras i bevis, politiskt inflytande, hur kvinnor respektive män framställs i media, fördelning av obetalt hemarbete, mäns våld mot kvinnor och så vidare. Det allra mest uppenbara området att titta på, där vi kan se svart på vitt att kvinnor värderas lägre än män, är när det gäller löner. En kvinnas livsinkomst är i snitt 3,6 miljoner kronor lägre än en mans. Det är galet. Därför vill Vänsterpartiet införa jämställdhetsmiljarder – ett ekonomiskt stöd på 5 miljarder kronor per år – riktat till Sveriges kommuner och landsting för att ge förutsättningar att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män.

 

Det vore en bra början att se till att den offentliga sektorn, som anställer fler kvinnor än män, lyfter kvinnors löner och förbättrar kvinnors arbetsmiljö. Det är en rättvisefråga. På Island har jämställda löner tagits ett steg längre, där har det lagstiftats om jämställda löner. I Sverige har vi en modell där arbetsmarknadens parter förhandlar löner, men när kvinnors löner år efter år fortsätter vara lägre än mäns är det inte mer än rätt att politiskt markera att lönefrågan behöver tas på allvar. I Borås har vi under den gångna mandatperioden gjort satsningar på bland annat socionomer, bibliotekarier och legitimerad personal inom hälso- och sjukvården. Det är välbehövliga satsningar, men med en rejäl statlig satsning som Vänsterpartiets jämställdhetsmiljarder kan vi göra mer – och dessutom i hela landet. Jag är stolt över att representera ett feministiskt parti som ser att den ekonomiska ojämlikheten också har en könsaspekt. Självklart ska kvinnor och män värderas lika högt på arbetsmarknaden!