Blogg

Sommar, sol och spelmissbruk

Sommar, sol, fotbolls-VM, för många låter det som en perfekt kombination – och visst var det härligt att följa spelet tillsammans med tusentals andra (kanske gjorde du det till och med på Stora torget i Borås?)! En baksida är dock möjligheten till spel om pengar på matchresultat och liknande. Radio Sjuhärad rapporterade härom dagen att trycket nu ökar när det gäller sökande av stöd för spelmissbruk, något som kopplas till den ökade reklamen för spel i samband med fotbolls-VM. Jag tycker att möjligheterna att göra reklam för spel om pengar borde begränsas.

Spelreklamen, löftet om snabba pengar direkt in på kontot, sköljer över oss i olika media. För vissa är det bara ett trist avbrott i musiklistan på Spotify, men för den som har ett problematiskt spelande är det mycket värre än så. För vissa kan det verka vara den enda lösningen på en hopplös ekonomisk situation, men snart kan spelandet i stället utvecklas till ett beroende.

Från den 1 januari i år ingår problem med spel om pengar i Socialtjänstlagen och i Hälso- och sjukvårdslagen, det innebär en skärpning där kommuner och landsting nu både ska förebygga och erbjuda behandling till personer som har problem med spel om pengar. Spelmissbruk likställs med alkohol- eller drogmissbruk. Enligt Folkhälsomyndigheten har ungefär 2 procent av den vuxna befolkningen spelproblem, något som också drabbar ungefär 170 000 anhöriga – av dem hälften barn.

Spelmissbruk försätter människor i ohållbara ekonomiska situationer, krossar familjer och är fortfarande mycket tabubelagt att prata om. Att inte skärpa upp bestämmelserna kring spelreklam är att blunda för dessa problem.